Uzdrowisko – Warsztat Idei: relacja ze spotkania piątego

„To był dla nas kamień milowy warsztatów” – powiedzieli ich uczestnicy po prezentacji swoich pomysłów przed ekspertami.

IMG_2773

 

Spotkanie 18 maja nie należało do łatwych. Dało się odczuć, że już bliżej niż dalej do końca warsztatów,
że nadszedł czas doprecyzowywania pomysłów oraz określenia planów i oczekiwań co do ich przyszłości. Do tego trzeba jeszcze przygotować portfolio, nauczyć się opowiadać o swoim projekcie, zainteresować nim potencjalnych partnerów lub inwestorów.  Słowem – przed warsztatowiczami dużo jeszcze intensywnej pracy. Po 11 czerwca, czyli po oficjalnej prezentacji pomysłów, jej wynik zostanie opublikowany na tym blogu i warsztaty zakończą się. Co dalej – jest dla nas wszystkich trudne do przewidzenia. Sukces ich projektów jest przede wszystkim w rękach uczestników.

IMG_2900

 

Dużą część sobotniego spotkania zajęły konsultacje z ekspertami. Była to pierwsza prezentacja projektów przed osobami, które nie uczestniczyły i nie obserwowały całego procesu twórczego.  Pierwsza prezentacja, krytyka, pochwały i uwagi z zewnątrz. Biotechnolog, dr Iwona Cymerman, architekt Jakub Szczęsny
i przedsiębiorca Filip Nowicki już po raz drugi spotkali się z warsztatowiczami, jednak dopiero teraz mogli zapoznać się z wynikami pracy kilkuosobowych zespołów.  Wysłuchali wszystkich prezentacji, zadawali dodatkowe pytania, wyłapywali słabe i mocne strony i dzielili się swoimi pomysłami, np. na to, jak projekty rozwinąć, na co położyć nacisk. Podpowiadali potencjalnych parterów do realizacji pomysłów.
W podsumowaniu eksperci pochwalili metaforyczne ujęcie tematu Uzdrowiska Warszawa, skupiające się raczej na potrzebach mentalnych niż fizycznych. Ich uwagę przykuło to, że wiele projektów dotyczy działań w mobilnych kontenerach. Ułatwia to oddziaływanie na człowieka, którego odizolowuje się od zewnętrznego świata. Jednak eksperci zasugerowali, że warto zastanawiać się nad innymi wariantami realizacji założonego celu. Iwona Cymerman podkreślała, że  uczestnicy warsztatów koniecznie powinni jeszcze dokonać dodatkowej kwerendy, badania rynku. „Sprawdzenie, czy nasza intuicja jest zgodna z potrzebami przyszłych użytkowników pomoże szybciej zweryfikować pomysł z rzeczywistością i zmniejszyć zakres ewentualnej porażki” – mówiła Cymerman. Również zdaniem Jakuba Szczęsnego eksperyment jako działanie intencyjne i intencjonalne w tego rodzaju projektach dozwolony jest tylko na polu sztuki. Filip Nowicki wraz z Iwoną Cymerman doradzili, by warsztatowicze zbierali od potencjalnych partnerów listy intencyjne o współpracy. Ostrzegli jednak, że przy dużej liczbie partnerów łatwo o rozmycie celów projektu.

IMG_2881

 

Teraz uczestnicy mają czas na wprowadzenie poprawek i zmian do swoich projektów. Ciekawe, jaki  kształt ostatecznie przybiorą koncepcje podwórkowego kontenera z grami i zabawami, wizjera miejskiego,
18-dniowego kompostownika edukacyjnego, wystawy o przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i kontenera dającego wytchnienie od miejskiego zgiełku?

IMG_2868

 

A w tym tygodniu kolejny krok – ćwiczenie prezentacji projektu przed potencjalnym partnerem lub inwestorem. Swoim doświadczeniem w tym temacie podzieli się z uczestnikami pan Maciej Żak, dyrektor ds. inwestycji Intel Capital, wielokrotny odbiorca takich prezentacji.

Autorzy tekstu

Uzdrowisko Warszawa: zespół organizatorów