Co oznacza KiiCS?

Czy twórcza współpraca naukowców, artystów i przedsiębiorców może prowadzić  do  innowacji? Sprawdzimy to, realizując europejski projekt KiiCS: Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science.

 

Projekt obejmuje dziewięć europejskich miastach. Realizują go centra nauki, wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i galerie sztuki. Każda z tych instytucji samodzielnie wybiera obszar interesujących ją zagadnień. W ramach niego prowadzone są działania, podczas których naukowcy, przedsiębiorcy i artyści wspólnie szukają kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań. W Polsce program KiiCS prowadzi  Centrum Nauki Kopernik, a temat przewodni projektu to „Zdrowe Miasto”. Trzyletni projekt (styczeń 2012 – styczeń 2015) finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach 7 Programu Ramowego.

Więcej informacji na oficjalnej stronie projektu.

KiiCS pokaże, jak bardzo kluczowe dla innowacji w Europie są centra nauki i kreatywności. Jako instytucje otwarte, dostępne i angażujące społeczeństwo, stanowią one najlepsze pole do rozwoju nowych pomysłów, które będą kształtować Europę jutra. W jakim innym miejscu naukowcy, artyści, przedsiębiorcy oraz społeczeństwo – a w szczególności ludzie młodzi – mogą współpracować tak łatwo?” - Catherine Franche, dyrektor wykonawczy w ECSITE, liderze projektu KiiCS.

 

Uczestnicy projektu i ich tematy przewodnie

  • Amsterdam: Waag Society - Nauki przyrodnicze
  • Barcelona: Uniwersytet Pompeu Fabra – Muzyka i neurobiologia
  • Dublin: Science Gallery – Przyszłość miast
  • Göteborg: TILLT – Energia odnawialna i transport
  • Grenoble: CCSTI -  Komunikacja miejska i inteligentne budownictwo
  • Londyn: The Arts Catalyst - Życie w mieście
  • Lubljana: Galeria Kapelica – Biotechnologia w medycynie
  • Neapol: Fundacja IDIS, Citta della Scienza – Inteligentne miasta
  • Warszawa: Centrum Nauki Kopernik - Zdrowe miasto

 Więcej informacji

www.kiics.eu

grupa KiiCS na FB

konto w serwisie Twitter KiiCS